PROČ HOVOŘÍME O DIFÚZI

NA POČÁTKU ÚVAH O BYDLENÍ SI KLADEME NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY:

 • Koupit BYT či stavět RODINNÝ DŮM? Pokud rodinný dům, pak…
 • Rodinný dům ZDĚNÝ nebo DŘEVOSTAVBU? Pokud dřevostavbu, pak…
 • Dřevostavbu, která má obvodový a střešní plášť DIFÚZNĚ UZAVŘENÝ nebo DIFÚZNĚ OTEVŘENÝ?
 • JAKÝ JE MEZI NIMI ROZDÍL A PROČ BYCHOM SE JÍM MĚLI VŮBEC ZAOBÍRAT?

DIFÚZE je přirozený fyzikální jev popsaný v následující kapitole. Tomuto procesu je u difúzně uzavřených konstrukcí (DUK) bráněno parotěsnými fóliemi či parotěsnými izolanty. Problém spočívá v tom, že sebemenším, jistě nechtěně vytvořeným otvorem ve fólii si vodní pára vždy cestu najde. V takové situaci nevíme, kde se kritické místo nachází a jak moc je dřevěná konstrukce v tomto místě vystavena nadměrné vlhkosti, která by jí mohla poškodit. I když budeme předpokládat, že parotěsná fólie bude 100% utěsněna a 100% nepoškozena, pak vyvstává nutnost regulovat vlhkost v interiéru jiným-nepřirozeným, nuceným způsobem.

 • Není oněch bariér a podmínek pro řádné fungování difúzně uzavřených konstrukcí zbytečně mnoho?
 • Budou takové nepřirozené bariéry spolehlivě fungovat?
 • Je přirozené kombinovat parotěsné fólie a dřevo?
 • Je přirozené spojovat dřevěnou konstrukci s materiály jako je polystyrén nebo PUR či PIR?
 • Nejsou difúzně uzavřené konstrukce již přežitým konceptem?

Obecně lze říci, že bránit přirozenému fyzikálnímu procesu nemůže být nikdy tak úspěšné, jako ho naopak přijmout (i když s jistými omezeními) a co ještě lépe, dokonce ho využít.

Princip difúze je podrobněji popsán v části 2. CO JE DIFÚZE, ale zjednodušeně lze říci, že:

Difúzně otevřená konstrukce (DOK) funguje tak, že ve výsledku dochází k přirozenému vyrovnávání vlhkosti mezi exteriérem a interiérem. O DOK u dřevostaveb tedy hovoříme proto, že poskytují:

 • Kvalitnější ovzduší v interiéru dané složením a počtem obsažených částic plynů. Je tak zabráněno nadměrnému pomnožování alergenů, virů a bakterií, kterým bychom byli jinak vystaveni.
 • Povrchy v interiéru jako jsou např. kouty a prostory za nábytkem bez mikroorganismů a plísní.
 • Vyvážené vlhkostní mikroklima v interiéru, což je příznivé nejen pro sliznice našich dýchacích cest, ale i oči, kůži atd.

KDE TRÁVÍME ČAS V PRŮBĚHU DNE

Z obrázku vyplývá, jak mnoho času trávíme v domácím prostředí .  Za tuto dobu projde našimi plícemi kolem 50.000 litrů vzduchu. Vzduchu, který může mít složení závadné anebo nezávadné.

DIFÚZNĚ OTEVŘENÉ KONSTRUKCE  TEDY POVAŽUJEME ZA OTÁZKU DŮLEŽITOU PRO NAŠE ZDRAVÍ.