PROČ STAVĚT PODLE CERTIFIKÁTU NA DOK

CERTIFIKÁTY ZNĚJÍCÍ NA KONKRÉTNÍ NÁZEV KONSTRUKCE

Obecně existují dva postupy pro výrobu dřevostavby. Výroba panelů obvodového pláště, vnitřních nosných stěn a příček probíhá ve výrobně. Na stavbě pak probíhá montáž ucelených panelů, odtud MONTOVANÁ DŘEVOSTAVBA. Při tomto způsobu dodávky výrobce má svůj vlastní certifikát. Certifikáty nesou obvykle obecné názvy jako Konstrukční prvky z masivního dřeva, nebo Dřevěné rámové prefabrikované sestavy nebo Montované domy na bázi dřeva atd. Certifikáty na veškerá souvrství technologie INSOWOOL nesou konkrétní názvy konstrukcí, shodných s obchodními názvy. Například k obvodovému plášti DIFFUWALL 2010 zní název certifikátu „Dřevěné rámové prefabrikované stavební sestavy určené jako difúzně otevřené obvodové stěny systému DIFFUWALL 2010“.

Složení souvrství v obálce budovy (materiály od určených výrobců, jejich tloušťky, rovněž i jejich pořadí) je naprosto klíčové, zejména u difúzně otevřených konstrukcí. Někdy se stává, že neprofesionální firmy z důvodu snížení ceny nabízejí záměnu některého materiálu za jiný, který není uveden v certifikátu či projektu. Souhlasem investor obdrží konstrukci odlišných vlastností, a pokud v ní bude docházet k nadměrné kondenzaci páry a následně tvorbě plísní, pak bude náprava nákladnější a obyvatelé budou vystaveni nezdravým vlivům ovzduší interiéru. Složení souvrství je vždy uvedeno v Protokolu o certifikaci a Stavebním technickém osvědčení. Jiné elaboráty či dokumenty než výše uvedené nemají žádný věrohodný podklad, který by svědčil o kvalitě výrobku, Jejich názvy však mnohdy líbivě znějí.

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH VÝROBKU PRO INVESTORA

VÝSTAVBA NA STAVENIŠTI je druhým možným postupem. Výroba všech částí objektu pak probíhá v místě stavby. Stavba od takového výrobce se laicky řečeno liší jedna od druhé, a proto výrobce nemusí vlastnit certifikát na výrobu. Na vyžádání investora, či jeho zástupce (dozor investora) je však dodavatel povinen vystavit tzv. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ. Dokladují se tak vlastnosti díla, které se shodují s vlastnostmi požadovanými platnými normami. Naše spolupracující firmy ke konkrétní stavbě prohlášení vystaví, a protože provádějí stavbu dle certifikátu, veškeré požadované vlastnosti jsou tak doloženy výpočty, případně i laboratorními zkouškami.
Oba postupy výstavby jak montovaný, tak přímo na staveništi mohou přinést kvalitní dílo. Kvalita závisí vždy na návrhu, jeho dodržení a řádném provedení.

SLEDUJEME KVALITU STAVEB prováděných Technologií INSOWOOL.

Termovizní snímky, ale i provedené Blower-door testy dokládají, že obálka budov je řádně navržena a provedena. Blower-door test prověřuje vzduchotěsnost obálky objektů, tedy jak precizně jsou řešeny spoje mezi jednotlivými dílci ale i konstrukční detaily.

UKÁZKA TERMOVIZNÍCH SNÍMKŮ STĚNY DIFFUWALL 2010
UKÁZKA TERMOVIZNÍCH SNÍMKŮ STĚNY DIFFUWALL 2010