V pražské části Vinohrady probíhá půdní vestavba mezonetového bytu. Majitel má zkušenosti z obdobné rekontrukce ve stejné lokalitě z roku 2014. Dnešní stavební práce zahrnují kromě kompletní půdní nástavby navíc přístavbu výtahu. Nový krov je z důvodu uvolnění prostoru nesen podélnými ocelovými I profily na nichž jsou položeny krokve. Jižní strana směrem do ulice si ponechává původní sklon 42° s keramickou krytinou z bobrovek. Naopak severní strana orientovaná do dvora má sklon 5° s plechovou krytinou. Druhé podlaží nástavby je po celé délce domu rozšířeno terasou.

Zateplení střešního pláště je provedeno záměrně s dřevoláknem Pavatex tak, aby se zlepšil komfort bydlení zejména v letním období.

Materiálové uspořádání zateplení loftového bytu:

  • Tenkovrstvá interiérová omítka (primární parobrzda)
  • Dřevovláknitá deska Pavatex ISOLAIR, tl. 100 mm (sekundární parobrzda)
  • Dřevovláknitá pružná izolace PAVAFLEX v laťovém roštu tl. 40 mm
  • Minerální izolace Knauf Naturoll, tl. 200 mm
  • Doplňková hydroizolační vrstva
  • Kontralatě + latě + střešní krytina

Souvrství střešního pláště má dostatečnou tloušťku izolačních materiálů, aby poskytovalo celoroční komfortní bydlení.
ZIMNÍ ENERGETIKA součinitel prostupu tepla : U = 0,133 W/(m2.K)
LETNÍ ENERGETIKA fázový posun teplotního kmitu : Ψ = 8,6 hodiny