V průběhu října byla dokončena rekonstrukce střešního pláště historické budovy, národní kulturní památky nazývané Hájčí dvorec v Praze – Stodůlkách. Celý krov nad více stavebními objekty situovanými do tvaru písmene „U“ prošel náročnou rekonstrukcí se snahou pokud možno zachovat co nejvíce z původního materiálu i řemeslného zpracování. Rekonstrukce s dřevovláknem Pavatex začala v létě 2016 a s krátkou přestávkou v zimním období a pokračovala v letošním roce. Plocha 1700 m² střechy je zakryta deskou PAVATEX PAVATHERM-COMBI (dnešní název ISOLAIR), tloušťka 120 mm, položenou na krokvích. Konstrukce je připravena k tomu, aby se, podle konkrétního využití podkroví, doplnila tepelná izolace mezi krokvemi. S deskou Pavatex majitel důsledně trval na zachování difúzně otevřeného souvrství s přidanou hodnotou v tepelné akumulaci.

Krátká historie objektu: první zmínka je z roku1359 kdy stavba sloužila jako oficína (pracovna) osobního lékaře Karla IV. K první přestavbě došlo v roce 1429. Dnešní podoba spadá do období 1836-1838, kdy původní zemědělská usedlost byla nahrazena patrovým letohrádkem. V poválečném období 1949-2005 objekt postupně užívaly Státní statky, JZD a Český fond umění. Po celou dobu, téměř bez údržby, budovy postupně chátraly. Usedlost byla navrácena dědicům majitele v roce 2005. Postupná rekonstrukce probíhá od roku 2013.

Projekt obnovy památky postupně zpracovávaly tři společnosti. Na stavební části rekonstrukce krovu a zastřešení se rovněž podílely tři firmy. A to vše pod přísným dozorem investora a majitele v jedné osobě, pana ing. Pavla Svěchoty. Sám majitel má technické vzdělání ve stavebnictví, což na jedné straně vedlo k pozitivnímu jednání ohledně celé rekonstrukce, na straně druhé byl a je schopen přesně posoudit funkčnost mnoha detailů v přípravné fázi a zejména kvalitu provedení ve fázi realizace.

Celá rekonstrukce střechy probíhala vždy pod provizorním zastřešením fólií. Jednak aby se mohlo dělat bez ohledu na počasí, jednak aby nepršelo do původních i nových stropů
V dohledné době, začátkem prosince 2017, vyjde několikastránkový článek pojednávající o postupu prací v odborném časopise Povrchové úpravy.

Několik následujících fotografií dokresluje rozlohu a kvalitu provedených prací:

Hájčí dvorec v přípravě na rekonstrukci krovu a zateplení střechy.
Provizorní přístřešek nad částečně odstraněnou střešní krytinou, duben 2016.

Probíhající kompletní rekonstrukce krovu, objevují se první vikýře, srpen 2016

První desky Pavatex Combi 120 mm byly položeny v polovině září 2016

Západní strana je pod střechou, vikýře mají konečný tvar a umístění, říjen 2016.

II. etapa rekonstrukce byla zahájena na jaře 2017. Zbytek východního křídla dostal nový krov a podezdívku

Kompletní zateplení izolací Pavatex je hotovo. Poslední část čeká na položení střešní krytiny. Září 2017

Zajímavé u všech rekonstrukcí je porovnat stav před a stav po. K dispozici je několik archivních fotek pořízených na počátku tohoto století, přibližně v době, kdy byl objekt navrácen původnímu majiteli. Podívejme se na všechny tří klíčové strany Hájčího dvorce prakticky ze stejného místa.

Jihozápadní nároží, rok 2005. Zdroj: Jiří Suchomel

Jihozápadní nároží říjen 2017.

Jihovýchodní nároží, rok 2005. Zdroj: Jiří Suchomel

Jihovýchodní nároží říjen 2017.

Východní křídlo, rok 2005. Zdroj: Jiří Suchomel

Východní křídlo, říjen 2017.

Milovníky dřevěných konstrukcí, zejména tradičních krovů, potěší pohled do půdních prostorů historických staveb. Vždy najdeme dřevo v celé jeho kráse tak, jak jej naši předci uměli zpracovat a pospojovat. Dříve byla k dispozici převážně jen empirie, přesto staré krovy, (pokud nejsou napadeny a nepodlehly zkáze díky masivnímu zatékání střešní krytinou) slouží mnoho let a vydávají svědectví o šikovnosti tesařů před desítkami až stovkami let. O několik takových obrázků se s vámi rád podělím. V našem konkrétním případě bohužel kompletní krovy nevydržely, přesto je zřetelné, že některé jejich části zůstaly zachovány. Nahrazeny byly původní dřevěné prvky, které, ať už z jakékoliv příčiny, pozbyly požadované statické únosnosti.

Původní plná vazba ležaté stolice (Ránkova krovu) byla vyztužena a doplněna novými vazbami jalovými, (východní křídlo).

Původní plná vazba musela být vyztužena věšadly a doplněna dalšími novými vazbami (jižní část západního křídla)

Kompletně nová ležatá stolice nad objektem, kde se střecha nedochovala

Tesařské napojení výměny části sloupku plné vazby.

Detail rekonstrukce ležaté stolice

Detail rekonstrukce u vazného trámu