TECHNOLOGIE INSOWOOL MÁ NĚCO NAVÍC

Technologie INSOWOOL představuje kompletní souvrství obvodového, střešního a stropního pláště s následujícími vlastnostmi:
Skladby konstrukcí neobsahují žádné parozábrany, které by bránily prostupu vodních par a suchého vzduchu stěnou či střechou. Tento fakt pozitivně ovlivňuje kvalitu vnitřního mikroklimatu ze zdravotního hlediska a umožňují určité dýchání konstrukcí stěn, střešních plášťů a dodatečného zateplování.
Vynikající tepelně izolačních vlastnosti používaných materiálů umožňují vytvářet objekty a konstrukce s minimálními energetickými ztrátami. Podle volitelných variant tlouštěk jednotlivých vrstev konstrukcí je možné dosáhnout parametrů nízkoeregetického až pasivního domu.
Díky užití desek PAVATEX, které mají značnou vysokou tepelně akumulační schopnost nedochází ani k letnímu přehřívání objektu a ani k rychlému vychládání po zbytek roku.
Difúzně otevřené konstrukce mohou být realizovány výhradně s použitím ekologických, zdravotně nezávadných materiálů (dřevovláknitých desek PAVATEX, technické konopí Isoflex, minerální vlna technologií Ecose). Proto jsou tyto konstrukce šetrné k životnímu prostředí a vytvářejí zdravé prostředí uvnitř staveb.
Desky PAVATEX mají značnou požární odolnost. Při hoření jejich povrch zuhelnatí a zamezí tak rychlému šíření požáru do nitra konstrukcí. Výsledkem je nadstandardní požární odolnost konstrukcí.
Plošná hmotnost dřevěných difúzně otevřených konstrukcí je vlivem jejich skladeb a desek PAVATEX vyšší, než je tomu u běžných dřevostaveb. Z toho plyne i vyšší zvukoizolační schopnost. Objekty proto lépe izolují proti hluku ve vnějším prostředí staveb.
Dosud jediná a to technologie INSOWOOL má 7 certifikovaných difúzně otevřených souvrství celkem ve 37 energetických variantách. Stavební certifikáty vydal CSI Praha.
Difúzně otevřená konstrukce má schopnost zbavit se případně nadměrné vlhkosti. Ta se v konstrukci může objevit, dojde-li například k uzavření srážkové vody během výstavby nebo dojde-li k havarijní situaci (kapající rozvody vody, poškození konstrukce apod.). Difúzně otevřená konstrukce pak i v mrazivém počasí samovolně vysychá.