Difúzně otevřená dřevostavba s PAVATEXEM, vzorový dům NASAVRKY u Chrudimi

Difúzně otevřená dřevostavba s tepelnou izolací Pavatex se začala stavět koncem září 2018 u Chrudimi. Majitel se rozhodl pro tento systém po víceleté vlastní zkušenosti projektanta difúzně otevřených dřevostaveb s deskami Pavatex a konstrukce Duffuwall 2010. Rodinný dům je rozdělen do dvou částí spojených zádveřím a vstupní chodbou.

Obvodový plášť má nosnou konstrukci vyplněnou pružnou rohoží PAVALEX 160 mm. Na straně exteriéru je tuhá dřevovláknitá deska ISOLAIR UD 100 mm, ρ=200 kg/m3. Hlavní budovy mají finální povrch systémovou tenkovrstvou omítkou Jubizol „diffu“. Spojovací chodba je s dřevěným obkladem z modřínových prken.

Obvodový plášť má skladbu konstrukce:

  • Sádrokartonová deska RigiStabil
  • Instalační mezera 40 mm
  • Parobrzdná deska EGGER OSB 4 TOP 18 mm
  • PAVAFLEX 160 mm v nosné konstrukci
  • Pavatex ISOLAIR UD 100 (pod omítkou a pod obkladem)
  • Tenkovrstvá omítka, systémové souvrství JUBIZOL „DIFFU“

Součinitel prostupu tepla: U = 0,160 W/(m2.K)
Fázový posun: Ψ = 13,4 hodiny

Střešní plášť je konstruován s nadkrokevní izolací nad viditelnými krokvemi v interiéru. I když objekt je v relativně vyšší nadmořské výšce, cca 550 m n.m., majitel kladl důraz na tepelnou izolaci v letním období. Proto jsme po krátké diskuzi zvolili tepelně izolační a akumulační desku Isolair 120 mm, ρ=145 kg/m3. Deska je položena ve dvou vrstvách v celkové tloušťce 240 mm. Dostatečná tepelná akumulace zajistí stabilní teplotu po celý rok. Protože v denní části objektu je vynechaná vodorovná stropní konstrukce, je vytvořen vzdušný obytný prostor otevřený až do hřebene. Obvodové stěny jsou v místě bez stropních trámů spřaženy lany.

Střešní plášť je tvořen materiály:

  • Pohledové palubky 24 mm
  • Parobrzdná a vzduchotěsná střešní fólie Isocell Omega
  • Dřevovláknitá deska Pavatex ISOLAIR 2 x 120 = 240 mm
  • Pojistná kontaktní difúzní hydroizolace, kontralatě, latě a střešní krytina

Součinitel prostupu tepla: U = 0,162 W/(m2.K)
Fázový posun: Ψ = 13,7 hodiny

Kontakt na vzorový dům : Ing. Martin Školoud, tel.: 603 830 594

Jakékoliv desky Pavatex poptávejte na e-shopu  https://pavatexeshop.cz/