Zajímavá rekonstrukce se odehrává poblíž Mladé Boleslavi. Hájenka přibližně z roku 1870 je původně roubená a postavená knížaty z rodu Thurn-Taxisů. V průběhu minulého století podstoupila vnější povrchovou úpravu, a to přiteplení Heraklitem s omítkou. Zub času a zanedbaná údržba zapříčinily současný chátrající stav. Naštěstí se objevila nová majitelka, která věnuje velké úsilí, čas a finance na přebudování objektu k celoročnímu bydlení. Klíčem a nutnou podmníkou k úspěšné rekonstrukci je nepoškozená nosná konstrukce, v tomto případě dřevěné trámy tvořící roubení.
Kompletní obnova vnějších povrchů interiéru probíhá ve všech místnostech dvou pater. Na obvodové stěny jsme zvolili desku Pavatex Isolair 40 mm. Vnitřní příčky jsou z obou stran kryty deskou Isolair 22 mm. Desky jsou šroubovány do svislého laťového roštu. Laťový rošt vyrovnává hrubé nerovnosti nosných vodorovných trámů. Vzniklá mezera je využita k novým rozvodům elektroinstalace, vody a topení. Povrch interiéru bude tvořit hliněná omítka. Uvedenou technologií se sice zmenšila plocha místností, nezaujatý návštěvník ovšem změnu nevnímá.
Zůstává původní stropní konstrukce včetně zachovalých podlahových palubek. V další fázi rekonstrukce se bude měnit střešní krytina. Na zateplení čeká půdní prostor a vnější strana obvodového pláště.
Za zmínku stojí uvést, že v objektu bývalé hájenky kdysi přebýval Bedřich Smetana, který v kraji trávil posledních 10 let života. Majitelka plánuje ve spolupráci s blízkým muzeem Bedřicha Smetany v Jabkenicích vystavit některé artefakty z jeho života.

Objekt dokumentuje, že dřevo jako stavební materiál, má za příznivých teplotně-vlhkostních podmínek několikasetletou životnost.