Certifikovaný difúzně otevřený systém obvodového pláště DIFFUWALL 2010 se občas objeví v souvislosti s jiným využitím, nejen pro rodinný dům. Náš dlouhodobě spolupracující projektant Ing. arch. Ondřej Freudl použil konstrukci k realizaci jednopodlažního asistenčního domu pro autistické děti. Výstavba probíhá nedaleko od Šumperku. Mírně svažitý terén a délka objektu 45 m má za následek změnu úrovně základové desky a tím i podlahy o 90 cm přibližně uprostřed objektu.

 
Konstrukce je v energetické variantě DIFFUWALL 2010 „Economy“.

   • interiérová sádrokartonová deska RigiStabil 12,5 mm
   • instalační předstěna 40 mm
   • parobrzdná deska EGGER OSB 4 TOP 18 mm
   • minerální izolace Rotaflex Super Diffu 160 mm v nosném rámu z KVH hranolů 60/160 mm
   • dřevoláknitá deska ISOLAIR 60 mm
   • tenkovrstvá omítka, souvrství Jubizol Diffusheet

Souvrství obvodového pláště vykazuje charakteristiky běžného nízkoeneregtického domu
ZIMNÍ ENERGETIKA součinitel prostupu tepla : U = 0,19 W/(m2.K)
LETNÍ ENERGETIKA fázový posun : Ψ = 6,9 hodiny

Plocha obvodových stěn zateplených Pavatexem je přibližně 650 m2
Zastavěná plocha je 560 m2