V časopise Povrchové úpravy právě vyšel článek o historii a dokončené rekonstrukci zastřešení památkově chráněné usedlosti Hájčí Dvorec. Časopis je doručován předplatitelům. Jednotlivá čísla lze objednat u paní Sojákové, e-mail: pressagency@povrchoveupravy.cz

Několik současných fotografií, začátek prosince 2017:

Dominanta objektu „VĚŽ“ před dokončením

Východní část objektu z vnější strany