Chatová oblast v obci Vrané nad Vltavou je v této době doplněna novou dřevostavbou v certifikovaném difúzně otevřeném konstrukčním systému DIFFUWALL ISOCELL. Jedná se o dvoupodlažní rodinný dům s plochou střechou, který vyrůstá na základech původní chaty. Dřevostavba využívá konstrukční systém, který je klasifikovám jako požárně uzavřená plocha.
Kromě obvodového pláště stojí za zmínku tři zajímavé konstrukční prvky.
1)  Část stěny orientované na sever má prosklenou fasádu od podlahy 1.NP až po atiku přes obě dvě podlaží. Mohutná okna budou uprostřed výšky rozdělena dodatečně vloženým dřevěným vazníkem. Podlaha 2.NP je od fasády odstoupena o cca 1 m a vytváří v interiéru skrytou terasu s krásným výhledem na protější zalesněný svah,
2)  1.NP tvoří otevřenou plochu bez možnosti vodorovného vyztužení s chybějící jednou obvodovou stěnou, jak je zmíněno v předcházejím bodě. Prostorová tuhost je zajištěna mohutným rámem, kde styčníky svislých a vodorovného prvku jsou ztuženy ocelovým úhelníkem.
3)  Plochá střecha má snížený podhled ze sádrovláknitých desek RigiStabil. Vzduchotěsná a parotěsná obálka v interiéru na spodním líci stropních trámů navazuje na svislé desky EGGER OSB 4 TOP a je udělaná z fólie Isocell Airstop 1500. Mezi stropními trámy zůstává nevyplněná vzduchová mezera. Nahoře je položená tepelná izolace z vyspádovaného EPS.

Konstrukční uspořádání obvodového pláště je totožné s certifikovaným difúzně otevřeným systémem Diffuwall Isocell
Skladba materiálů a tlouštěk od interiéru:

  • SDK deska RigiStabil  ..  12,5 mm
  • instalační mezera vyplněná čedičovou tepelnou izolací  ..  40 mm
  • parobrzdná deska EGGER OSB 4 TOP  ..  18 mm
  • nosná konstrukce KVH hranoly 60/160 mm, vyplněná foukanou celulózou Isocell  ..  160 mm
  • dřevovláknitá deska PAVATEX ISOLAIR  ..  100 mm
  • systémové omítkové souvrství JUBIZOL DIFFU

LETNÍ ENERGETIKA: Součinitel prostupu tepla  U = 0,138 W/(m2.K)
ZIMNÍ ENERGETIKA: Fázový posun  Ψ = 14,1 hodin