V jižních Čechách nedaleko od Tábora v předcházejících dvou letech probíhala rekonstrukce původního vesnického stavení. Zůstala pouze stěna orientovaná do ulice. Ostatní nosné konstrukce včetně základů, podlahy, strop, a střecha jsou nové. Mravenčí práci trvající více než jeden rok udělala architektonická a projekční kancelář. Nakonec padlo rozhodnutí použít nadkrokevní izolaci PAVATEX, a to konkrétně dřevovláknité desky PAVATHERM-PLUS, 2x 120 mm, celkem 240 mm.

Požadavek investora a majitele v jedné osobě je rekonstrukce starého zděného domu v moderní bydlení. Interiér je v industriálním stylu. Pohledový beton věnců nad zdivem, pohledové dřevěné trámy stropu nad 1.NP a, co je nejzajímavější, viditelná je celá konstrukce krovu montovaného z ocelových HEB profilů a dřevěných krokví a vaznic.

Obálka střešního pláště je třívrstvá:

  • Pohledová cementovovláknitá deska Fermacell Powerpanel
  • Vzduchotěsná a parobrzdná deska OSB EGGER
  • Dřevovláknitá izolace Pavatherm-Plus, 2×120 = 240 mm
  • Pojistná hydroizolace Jutadach 135

Tepelně technické vlastnosti souvrství:

  • ZIMNÍ ENERGETIKA : Součinitel prostupu tepla – U = 0,15 W/(m2.K)
  • LETNÍ ENERGETIKA : Fázový posun teplotního kmitu – Ψ = 14 hodin

Dřevovláknitá tepelná a kročejová izolace PAVABOARD a PAVATHERM-COMBI je rovněž v podlahách.

Celá stavba je záměrně projektována a stavěna pokud možno z přírodních materiálů. Prvotním požadavkem majitele bylo vyloučit veškeré stavební materiály na bázi plastů. Použily se výhradně materiály na bázi silikátů, dřevo, ocel, keramika a pěnosklo.